The Perfect Portrait – Promo Song

 

 

Cast –
Sumit Ranaware, Sagar Malthankar, Dheeraj Khatri, Tejas Shelar, Kshitij Kharat, Sharad Mane, Vikas Hande, Suhas Boite,Manjri Karve, Shrikant Dhavle, Kalyani Deshpande, Onkar Jadhav,
Pratik Yadav, Ajaz Ahmed, Sumit Salunke, Shailendra Bhadawankar, Subhash Deodhar, Rahul Choudhry, Omkar Gaikwad, Ganesh Kotiye, Ashish Maske, Gangadhar Chavan, Amjad Khan and Ganesh Ghodake.

Music Tushar Totre Co-Producers Ranjit Parmar and Vijay Dhande.

DOP, Sound Design, Editing, Produced, Written, Directed by
Sumit Ranaware